Pháp

Vatican - Monaco - Italia - Thuỵ Sĩ - Pháp -
Thời gian : 12 Ngày 11 Đêm
Phương tiện : Máy bay

Italia - Thuỵ Sĩ - Pháp - CHÂU ÂU - MỸ - CHÂU ÚC - CHÂU PHI -
Thời gian : 10 Ngày 9 Đêm
Phương tiện : Máy bay

Áo - Séc - Đức - Pháp - Luxembourg -
Thời gian : 10 Ngày 9 Đêm
Phương tiện : Máy bay

Italia - Thuỵ Sĩ - Đức - Hà lan - Bỉ - Pháp -
Thời gian : 13 Ngày 12 Đêm
Phương tiện : Máy bay